Dne 16. 11. 2023 navštívili žáci třetích ročníků multimediální vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN.

Tento projekt je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Vlakovou soupravu tvoří celkem šest vagonů, které jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Celý program byl zajímavý a poučný. Všechna realistická místa sloužila jako impulz a inspirace k pozitivním životním volbám. Příběh vtáhl žáky do děje a donutil je přemýšlet o problematice závislostí i o zodpovědnosti nejen k vlastnímu životu.