Ve čtvrtek 2. března 2023 nás na své cestě za krásami Prahy potěšila svou návštěvou skupina žáků ze školy „Srednja lesarska in gozdarska šola“ ve slovinském Mariboru. Návštěva byla již předjednaná v rámci stáží třech pedagogů naší školy v říjnu 2022 v Mariboru při plnění aktivit projektu IKAP II. Třicet osm chlapců studujících dřevařské obory doprovázely tři vyučující, s nimi také průvodce, specialista na historii, znalec Prahy a Čech (zejména doby husitské), a dva sympatičtí řidiči.

Naše škola zajistila pod vedením pana ředitele Ing. Josefa Vavřince a ve spolupráci s jeho zástupci Ing. Petra Loška, Mgr. Radka Pařeza a učitele ANJ pana Jaroslava Švarze hostům během jejich poměrně krátké zastávky v Kutné Hoře bohatý program. Blesková, avšak dostatečně informativní exkurze v dílnách odborného výcviku oboru truhlář jak v budově v Čáslavské ulici, tak v areálu v Potoční ulici, také zprostředkování návštěvy v místní firmě Triant, která vyrábí stylový a zakázkový nábytek.

Po občerstvení ve školní jídelně připraveném naší kuchyní se hosté pokusili vstřebat v průběhu přibližně 75 minut nejzákladnější informace o historii a významu města Kutná Hora. Díky nádhernému počasí byla tato zeměpisno-historicko-kulturní vycházka velmi příjemným zážitkem i přes lehce nadstandardní turistické tempo určované zkušeným a zdatným tělocvikářem, jenž bedlivě sledoval časový harmonogram daný přáním vedoucí skupiny.

Hosté ze Slovinska se s námi po přibližně čtyřech a půl velmi příjemně strávených hodinách loučili s nadějí, že se brzy někdo od nás podívá zase k nim do Mariboru. Jelikož jsme zjistili, že v mnoha ohledech a oblastech jsou naše zkušenosti podobné, jak pokud jde o situaci v odborném školství, tak například o stav na trhu práce, může naše další spolupráce v budoucnosti přinášet užitečné podněty při zdolávání překážek ve zmíněných sférách

a zároveň nové poznatky odjinud.

Budeme se těšit!