Ve čtvrtek 28. 4. 2022 se konalo poslední zvonění obou končících ročníků oborů sociální činnost a veřejnosprávní činnost.

Žáci obou tříd se oblékli do extravagantních kostýmů a vyrazili vybírat peníze před školu. Poté navštívili jednotlivé třídy a kabinety, kde zazpívali písničky, jejichž obsahem rekapitulovali svou školní docházku, loučili se s ní a prosili o shovívavost u maturitní zkoušky. Následovalo pasování třeťáků na mazáky a předávání vzácných glejtů jejich třídním učitelkám.

Celá akce se vydařila a všichni zúčastnění si ji užili.

Všem maturantům přejeme, aby jim šlo skládání maturitní zkoušky stejně tak dobře jako skládání třídních písniček.