Studenti 4. ročníku oboru sociální činnost si v rámci projektu Doučování žáků škol měli možnost na pravidelných čtvrtečních setkáních doplnit, zopakovat a prohloubit učivo z profilových odborných předmětů sociální péče, pečovatelství a zdravotní nauky. Smyslem tohoto projektu bylo poskytnout žákům dostatečný prostor vrátit se s vyučujícími k tomu učivu, které nebylo vzhledem k omezeným možnostem distanční výuky u některých žáků dostatečně vstřebáno a upevněno. Práce v menších skupinkách umožnila lépe odhalit slabší místa ve vědomostech žáků a připravit studenty k maturitní zkoušce.