V rámci předmětů veřejná správa a právo jsme měli možnost vyslechnout přednášku Mgr. J. Múdre z okresního pracoviště Probační a mediační služby v Kutné Hoře. Seznámili jsme se s činností její kanceláře, metodami a výzvami, kterým čelí v praxi.

 Probace a mediační služba je součástí systému trestního soudnictví, která se zabývá alternativními způsoby řešení trestných činů a prevencí recidivy. Cílem je podpořit resocializaci pachatelů, snížit náklady na vězeňství a zvýšit spokojenost obětí. Na přednášce jsme se dozvěděli o různých typech probačních opatření, jako je dohled, podmíněné propuštění, veřejně prospěšné práce nebo elektronický dohled. Také jsme se dozvěděli o procesu mediačního jednání mezi pachatelem a obětí, které může vést k usmíření, odškodnění nebo omluvě. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná, protože jsme si uvědomili, jak důležitou roli hraje probace a mediační služba v oblasti veřejné správy.