Vychovatelé se stále snaží žákům domova mládeže smysluplně zpestřit jejich volný čas a když padl návrh na posezení u ohně, volba byla jasná.
Kromě počasí nám vyšli vstříc i kolegové ze školní kuchyně, kterým tímto děkujeme nejen za zajištění vynikajících buřtíků pro
tuto příležitost, ale především za celoroční profesionální servis pro všechny na DM.
Ti hladovější využili i rošt na grilování dalších specialit, nicméně podstatné bylo to příjemné setkání a povídání při západu Slunce.
Tak si přejme více takových společně strávených chvil.