Setkání žákyň DM (9 + vychovatel) s dětmi, s jejich rodiči a zaměstnanci MŠ Dačického proběhlo v odpoledních hodinách v úterý 2. 11. 2021, a to především za odborné pomoci zástupkyně ředitelky, paní učitelky Schwarzové.

Cílem této aktivity bylo podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školského zařízení, čehož bylo dosaženo zapojením jednotlivých aktérů do přípravy, realizace i vyhodnocení akce.

Podobné aktivity pořádáme častěji v roce (např. Den dětí, Mikulášská nadílka…), jelikož skvěle podporují rozvoj kompetencí žáků v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě, či otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.

Všichni si vyzkoušeli ozdobit sváteční dýni, sportovní a další dovednosti, jako např. chůzi na chůdách, šikovnost při střelbě na koš nebo na kuželky, zahřáli se při tanci a někteří se dokonce proletěli na koštěti. Odměnou za jejich snahu jim pak byla hromada dobrot a sladkostí. Na konci se celá komunita vydala na společnou procházku s lampióny k chrámu sv. Barbory.

Společně jsme strávili příjemné odpoledne a z následující reflexe žákyň, rodičů dětí a odborníka z praxe vyplynulo, jak moc jsou podobná setkání důležitá a přínosná pro jejich růst, vzdělávání a možná i výběr budoucího povolání.