Ani v době nuceného uzavření DM vychovatelé nezahálejí a snaží se svépomocí zatraktivnit bydlení pro žáky naší školy.

Co všechno už zvládli vytvořit, vytřídit či opravit:

  • Do klubovny ušili nové moderní povlaky a očalounili všechna křesla + opěrky za křesly
  • Na celém III. patře a částečně už i na II. patře očalounili všechny opěrky za postelemi
  • Uklidili místnost v DM, která již delší dobu sloužila spíše jako sklad, tudíž bylo nutné opravit a urovnat skříňky, vytřídit mnoho věcí,
    látek a předělat ji na šicí a tvořivou dílnu
  • Do kuchyně ušili utěrky a velké množství chňapek, které předali na pracoviště praktického výcviku oboru kuchař a do nového gastro studia
  • Přebrali celou a již dost zastaralou knihovnu DM. Knihy nabídli vyučujícím českého jazyka a dalším zájemcům, například i Městské knihovně KH. Z vybraných a nově nakoupených knih (modernější literatura pro současnou mládež, beletrie i učebnice anglického jazyka), založili zcela novou knihovnu pro ubytované žáky
  • Škola nakoupila nové látky na závěsy a vychovatelky jsou plně vytížené jejich výrobou do oken všech školních učeben

Za pomoci pracovníků údržby se nám naštěstí stále daří zachovávat domov mládeže v provozuschopném stavu, ale třiatřicetiletý zub času se podepisuje zejména na sociálním zařízení všech pokojů. V dohledné době očekáváme realizaci přislíbené rekonstrukce.