Naše škola se 10.3.2021 v rámci prevence zúčastnila online projektu Nehodou to začíná. Jednalo se o interaktivní preventivně edukační projekt pro začínající i budoucí řidiče ve věku 15-20 let se zaměřením na rozbor dopravní nehody z hlediska jejích příčin a následků, zvyšování bezpečnosti silničního provozu,
seznamování s riziky užívání návykových látek v souvislosti s dopravou a poskytování účinné první pomoci po autonehodě.

Pro interakci s účinkujícími byla využita online aplikace Mentimeter.

Přednášející
PhDr. Ivan Douda (prevence drog)
Ing. Ondřej Rechner a Martin Bednář, DiS. (dopravní nehody)
Mgr. Lukáš Tajčman a Bc. Alan Mejstřík (první pomoc)
Jiří Doležal (moderátor)

Vysílání se zúčastnilo cca 200 našich žáků. Pořad přesahoval z oblasti nehod a bezpečnosti silničního provozu do oblasti protidrogové prevence.
Výborná byla možnost reagovat během vysílání pomocí mentimetru a tyto reakce a odpovědi žáků se promítaly okamžitě do vysílání.
Zpětně žáci pořad velmi pozitivně hodnotili a s tématem ještě dále pracujeme při hodinách občanské nauky.

Velmi pěkný preventivní pořad, který oživil distanční výuku.

Mgr. Ladislav Exner
školní metodik

prevence