V minulých dnech přišlo na adresu naší školy poděkování z Rodinného centra Kopretina Čáslav. Naše vychovatelka Bc. Alena Hrušková předala zástupci Rodinného centra Kopretina v Čáslavi paní Bc. Terezii Tiché dar v podobě zbytků látek, knoflíků a dalšího drobného materiálu určeného pro Tvořivou dílnu pro děti, které v rámci Příměstského tábora řemesel vyrábí dárečky pro charitní prodej. Jednalo se již o druhý, takto poskytnutý dar přebytků z šicí dílny domova mládeže. Na jaře loňského roku byly z poskytnutých zbytků látek vyrobeny roušky, které Oblastní charita Kutná Hora distribuovala občanům Kutné Hory a Čáslavi.