Druhá návštěva francouzské partnerské školy proběhla v posledním listopadovém týdnu. Tentokrát

přijela 20-ti členná skupina a v doprovodu našich žáků absolvovala připravený bohatý program. Našel se v něm prostor jak na oficiální přivítání vedením naší školy, přijetí místostarostou p. Vítem Šnajdrem v reprezentativních prostorách Vlašského dvora, tak na  společnou práci žáků na projektu, praktické činnosti v dílnách i odborné a kulturně-poznávací exkurze a sociálně- sportovní aktivity. Všichni zvládli nabitý program bravurně a každý si v něm našel svého favorita. Pro některé jím byla návštěva kutnohorské biolektrárny, závodu Škoda v Mladé Boleslavi či Národního technického muzea v Praze, pro jiné Den otevřených dveří, apod.  Počáteční obavy z komunikace v angličtině rychle mizely a na konci týdne všichni zaznamenali pokrok při používání cizího jazyka v reálných situacích. Přátelská atmosféra vyzařuje i z následujících fotografií. Bylo nám spolu dobře a těšíme se na další setkání. Tentokrát se na zahraniční cestu vydá česká skupina. Tři měsíce zbývající do března 2020 vyplníme spoluprací na dálku, kterou nám umožňují moderní technologie.