Seznam přijatých uchazečů o studium na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Přijímací řízení 2022 – odvolání

Obor: Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
Datum zveřejnění:  16. května 2022

Přijatí uchazeči – odvolání:

2210622113221142211522124221252212622130
221322214022142221472214922160

Upozornění:  Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů  od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor: Kosmetické služby  69-41-L/01
Datum zveřejnění: 16. května 2022

Přijatí uchazeči – odvolání:

22233

Upozornění:  Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů  od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Mechanik elektronik 26-41-L/01
Datum zveřejnění: 17. května 2022

Přijatí uchazeči – odvolání:

22286222872228822289

Upozornění:  Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů  od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)


Přijímací řízení 2022

Obor: Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
Datum zveřejnění:  28. dubna 2022

Přijatí uchazeči :
22101  22102  22103  22104  22105  22107  22108  22109  22111  22112  22116  22118  22119  22120  22123  22127  22128  22129  22131  22133  22135  22136  22137  22139  22143  22144  22145 22146  22150   22152  22153  22154  22155  22156  22159  22161

Výsledky hodnocení: první přijatý uchazeč celkem 124 bodů, poslední přijatý uchazeč celkem 59 bodů.

Upozornění:  Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů  od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor:  Sociální činnost   75-41-M/01
Datum zveřejnění:  28. dubna 2022

Přijatí uchazeči:

22002  22003  22004  22005  22006  22007  22008  22009   22010  22011  22012  22013   22014   22015   22016   22017   22018 22019  22020  22021  22022  22023  22026  22027  22028  22029  22031  22033  22034  22035  22037

Výsledky hodnocení: první přijatý uchazeč celkem 115 bodů, poslední přijatý uchazeč celkem 32 bodů

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor: Mechanik elektronik  26-41-L/01
Datum zveřejnění:  28. dubna 2022

Přijatí uchazeči:

22251  22252  22253  22254  22256  22257  22258  22259   22260 22261  22262  22263  22264 22265   22266   22267   22268 22269  22270  22271  22272  22273  22275  22276   22277  22278  22279  22280  22281  22282  22283

Výsledky hodnocení: první přijatý uchazeč celkem 93 bodů, poslední přijatý uchazeč celkem 29 bodů.

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor: Kosmetické služby  69-41-L/01
Datum zveřejnění: 28. dubna 2022

Přijaté uchazečky:

22202  22203  22204  22205  22206  22207  22208  22209  22211   22212  22214  22215   22216   22218   22219   22221  22222  22226  22227  22228  22229  22231  22232  22234   22238

Výsledky hodnocení: první přijatý uchazeč celkem 95 bodů, poslední přijatý uchazeč celkem 39 bodů.

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor: Podnikání denní 64-41-L/51
Datum zveřejnění:  28. dubna 2022

Přijatí uchazeči:

22301  22303  22304  22305  22306  22307  22308  22309   22310  22312

Výsledky hodnocení: první přijatý uchazeč celkem 58 bodů, poslední přijatý uchazeč celkem 31 bodů.