Název ŠVP: Mechanik elektronických zařízení (26-52-H/01)

Stručná charakteristika:

Jedná se o tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou, výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi najdou uplatnění ve všech oborech, kde je požadováno vzdělání elektro-slaboproud a odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Profil absolventa:

 • provádí montáž, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních.
 • instaluje zabezpečovací systémy, automatizační techniku, používá výpočetní techniku.
 • zapojuje a opravuje elektronické obvody, provádí kontroly a elektrotechnická měření.
 • kontroluje a opravuje elektrické stroje a elektronická zařízení.
 • programuje a instaluje inteligentní elektroinstalace a zabezpečovací technologie.

Proč doporučujeme:

 • jedná se o Středočeským krajem podporovaný obor, žáci dostávají stipendium.
 • možnost přípravy a vykonání zkoušky odborné způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • v průběhu studia možnost provádění odborné praxe u smluvních partnerů školy a tím
 • možnost výdělku
 • možnost získání stipendia a nástup do pracovního poměru po ukončení studia u některých zaměstnavatelů spolupracujících se školou
 • možnost dalšího odborného růstu, lze pokračovat v nástavbovém studiu a složit maturitní zkoušku.
 • velký zájem o úspěšné absolventy ze strany zaměstnavatelů v regionu
 • naprostá většina provozů se dnes neobejde bez elektronických zařízení, to je záruka budoucího uplatnění absolventů v nejrůznějších oborech lidské činnosti

Profil absolventa Mechanik elektronických zařízení

Učební plán Mechanik elektronických zařízení

Přihláška - denní

Informační leták