Název ŠVP: Kuchař-číšník (65-51-H/01)

Stručná charakteristika

Jedná se o tříletý obor středního vzdělávání s výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi se uplatní jako pracovníci v odvětví gastronomie zejména v profesích kuchař, číšník, barman, barista, sommelier.

Profil absolventa

 • zvládá základní techniky přípravy pokrmů a práce se surovinami
 • používá při práci znalosti správné hygienické a výrobní praxe a HACCP
 • ovládá zásady techniky obsluhy hostů a servisu pokrmů a nápojů
 • využívá při své praxi znalosti a techniky práce barmana, baristy a sommeliera
 • orientuje se v základech psychologie a komunikace s hostem

Proč doporučujeme

 • moderní vzdělávání s využitím interaktivních podpůrných metod výuky vedené týmem praktických odborníků v gastronomi
 • možnost odborného růstu v profilacích a specializace na určité odvětví gastronomie
 • v průběhu studia možnost provádění odborné praxe u smluvních partnerů školy a tím i výdělku v rámci produktivní práce žáků
 • zajímavé praxe přímo ve školních zařízeních např. školní restaurace kde žáci vykonávají praxi a projdou všemi činnostmi v rámci běžného gastroprovozu
 • možnost zahraničních stáží v partnerských školách na Slovensku a v Německu
 • možnost dalšího odborného růstu, lze pokračovat v nástavbovém studiu a složit maturitní zkoušku v navazujícím studiu zaměřeném na gastronomii
 • velký zájem o úspěšné absolventy ze strany zaměstnavatelů nejen regionu, ale napříč celým odvětvím gastronomie  a to v ČR i mimo ní
 • perspektivní zaměstnání v dynamickém oboru služeb s velkou možností uplatnění na trhu práce

Informace k podávání přihlášek a vlastní přihlášky najdete ZDE.
Upřednostňujeme podávání přihlášek elektronicky přes DIPSY

Profil absolventa Kuchař-číšník

Učební plán Kuchař-číšník

Kritéria kuchař-číšník 2024-2025

Informační leták