Název ŠVP: Mechanik elektronik (26-41-L/01)

 

Stručná charakteristika

Jedná se o čtyřletý maturitní obor zakončený maturitní zkouškou. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi najdou uplatnění ve všech oborech, kde je požadováno všeobecné vzdělání  elektro a odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Profil absolventa

 • provádí montáž, opravárenské a údržbářské práce na elektronických zařízeních
 • instaluje zabezpečovací, automatizační a měřící systémy, datové a signálové sítě
 • zapojuje a opravuje elektrotechnické a elektronické obvody, provádí kontroly a elektrotechnická měření na zařízeních
 • kontroluje a konfiguruje elektronické systémy a zařízení
 • programuje a instaluje inteligentní elektroinstalace a zabezpečovací technologie
 • řídí výrobní procesy

Proč doporučujeme

 • možnost přípravy a vykonání zkoušky odborné způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • možnost získání výučního listu formou profesní kvalifikace
 • v průběhu studia možnost provádění odborné praxe u smluvních partnerů školy
 • možnost získání stipendia a nástupu do pracovního poměru po ukončení studia od některých zaměstnavatelů spolupracujících se školou
 • možnost dalšího odborného růstu – lze pokračovat ve studiu na vysoké škole technického směru
 • velký zájem o úspěšné absolventy ze strany zaměstnavatelů v regionu
 • naprostá většina provozů ve všech oborech se dnes neobejde bez elektronických zařízení. To je záruka budoucího uplatnění absolventů v nejrůznějších oborech lidské činnosti
 • jsme jediná škola ve Středočeském kraji, která nabízí výuční list a maturitu v jednom oboru

Profil absolventa Mechanik elektronik

Učební plán Mechanik elektronik

Přihláška ke studiu - denní

Informační leták