Název ŠVP: Sociální činnost (75-41-M/01)

 

Stručná charakteristika

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolvent dosáhne úplného středního odborného vzdělání.

Profil absolventa

  • Žáci získávají znalosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Mají také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Dále získávají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Proč doporučujeme

  • Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Možnost dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, speciální pedagogiku, zdravotně sociální práci, sociální a charitativní práci, sociální patologii a prevenci.

Profil absolventa Sociální činnost

Učební plán Sociální činnost

Přihláška ke studiu - denní

Informační leták