Název ŠVP: Truhlář (33 – 56 – H/01)

 

Stručná charakteristika
Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Jeho absolvent se uplatní ve výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků a dřevěných konstrukcí. Může pracovat jako zaměstnanec ve firmě nebo provozovat samostatnou výrobní činnost.

Profil absolventa

  • má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech
  • rozumí výkresové dokumentaci
  • ovládá stroje a nástroje používané v oboru
  • volí správné technologie a materiály pro zhotovení daného výrobku
  • je schopen vyrábět nábytek a stavebně truhlářské výrobky

Proč doporučujeme

  • výuka probíhá ve špičkově vybavených učebnách a pracovištích naší školy
  • v průběhu studia možnost odborného výcviku u smluvních partnerů školy, a tím i výdělku
  • po vyučení lze pokračovat v maturitním nástavbovém studiu, případně VŠ
  • s výučním listem získávají žáci tzv. EUROPASS – doklad o vzdělání v EU
  • vysoká společenská poptávka po absolventech = záruka budoucího uplatnění

Informace k podávání přihlášek a vlastní přihlášky najdete ZDE.
Upřednostňujeme podávání přihlášek elektronicky přes DIPSY

Profil absolventa Truhlář

Učební plán Truhlář

Kritéria truhlář 2024-2025

Informační leták