Název ŠVP: Zedník (36-67-H/01)

Stručná charakteristika
Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem.  Je určen pro zdravé a fyzicky zdatné chlapce. Absolvent oboru se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance a po získání živnostenského oprávnění i zaměstnavatele.

Profil absolventa

Alternativa I.

 • je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy
 • je schopen provádět jednoduché tepelné izolace a hydro-izolace
 • je schopen osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov

Alternativa II.

 • orientuje se v jednoduchých cenových záležitostech oboru
 • připravuje a organizuje pracoviště
 • používá materiálové a technické normy
 • orientuje se v technické dokumentaci pozemních staveb
 • provádí základní zednické práce
 • provádí jednoduché sádrokartonové konstrukce
 • provádí zateplování budov
 • plní pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako sanace vlhkého zdiva, montážní práce

Proč doporučujeme:

 • jedná se o Středočeským krajem podporovaný obor, žáci dostávají stipendium
 • odborný výcvik probíhá na smluvních stavbách, kde žáci berou za produktivní činnost finanční odměnu
 • nejlepší absolventi mohou v nástavbovém studiu oboru Podnikání (64-41-L/51) získat maturitní vysvědčení
 • jedná se o učební obor s širokou paletou uplatnění, bez něhož není možný rozvoj žádného hospodářství

Informace k podávání přihlášek a vlastní přihlášky najdete ZDE.
Upřednostňujeme podávání přihlášek elektronicky přes DIPSY

Profil absolventa Zedník

Učební plán Zedník

Kritéria zedník 2024-2025

Informační leták