Logo Erasmus | SOS a SOU KH
Logo Erasmus | SOS a SOU KH

Dne 18.3.2023 vyslala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel v Kutné Hoře 19 zástupců ze šesti oborů na dvoutýdenní stáž do slovinského Mariboru. Akce proběhla v rámci projektu Erasmus+.

Po výběru studentů a těšení se, budoucí stážisté vyrazili na cestu, na jejímž konci bylo město Maribor. Unaveni cestou zvládli přivítání s mentorkami z partnerské společnosti ZNI a výbornou pizzu k večeři. Po ubytování v S-hotelu studenti neztráceli čas a hned se zúčastnili prvního semináře o životě ve Slovinsku, jejich přístupu k ochraně životního prostředí a způsobu práce. Následující seminář už byl zaměřen na nezbytné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Poté už byli rozděleni po jednom až dvou na svá dočasná pracoviště.

Kuchaři do stylové kavárny-bistra NANA na hlavním náměstí a neméně atraktivní Niagáry na nábřeží řeky Dráva. Pracovali převážně v kuchyni, občas se dostali i „na plac“ – k obsluze zákazníků. Truhláři v truhlářské dílně pomáhali s balením a následnou instalací zakázek. Žáci oboru elektrikář ve firmě Elkosun kompletovali a následně prováděli kontrolu spínacího zařízeni pro vnitřní a vnější osvětlení. Mechanici elektronických zařízení pracovali ve firmě Sirius, prováděli kompletní montáž robotických zařízení v hodnotě několika stovek tisíc eur pro světově známou automobilku Audi. Kadeřníci pracovali v salonech FRU – FRU a Crispus, kde okoukli práci kadeřnických mistrů a také přispěli některými úkony jako mytí vlasů a masáž pokožky hlavy ke spokojenosti zákazníků. K zajímavým pracovním pozicím se dostali i studenti veřejné správy. Byla to práce v Kulturním inkubátoru, který zajišťuje volnočasové aktivity pro mládež Mariboru.

Ve volném čase zbyla energie i na poznávání města a nejbližšího okolí, výlet do Pohorje, výstup na vrch Pyramida i cestu na Kalvárii.

Kromě cenných životních zkušeností a nově nabytých dovedností si všichni účastníci odvezli certifikát o úspěšném absolvování stáže.