Jedná se o čtyřletý maturitní obor. Jeho absolventky se uplatní v kosmetických, pedikérských a manikérských provozovnách, je možné uplatnění v provozech výroby, distribuce a prodeje kosmetiky. Tato profese je vhodná pro všechny, kdo mají zájem pracovat s lidmi, zajímá je estetika, péče o vzhled a hygienu.

Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky

Další informace Kosmetické služby

Jedná se o čtyřletý maturitní obor zakončený maturitní zkouškou. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi najdou uplatnění ve všech oborech, kde je požadováno všeobecné vzdělání elektro a odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky

Další informace Mechanik elektronik

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolvent dosáhne úplného středního odborného vzdělání.

Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky

Další informace Sociální činnost

Jedná se o čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou. Je určen pro dívky i chlapce, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Absolvent bude připraven jako odborný administrativní pracovník v oblasti státní správy, samosprávy i v soukromém sektoru se znalostí dvou cizích jazyků.

Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky

Další informace Veřejnosprávní činnost