Název ŠVP: Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)                                                                                                  Vsc23 | SOS a SOU KH

Stručná charakteristika

Jedná se o čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou. Je určen pro dívky i chlapce, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Absolvent bude připraven jako odborný administrativní pracovník v oblasti státní správy, samosprávy i v soukromém sektoru se znalostí dvou cizích jazyků.

Profil absolventa

 • zná strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy
 • orientuje se v základních právních normách a předpisech, v práci související s vystavováním úředních dokladů
 • využívá znalost účetnictví, daňové evidence a zajišťování personální a administrativní agendy
 • ovládá obsluhu výpočetní techniky a obchodní korespondenci s tuzemskými i zahraničními subjekty
 • uplatní se jako referent státní správy, referent samosprávy na obecních i městských úřadech
 • uplatní se rovněž jako administrativní pracovník v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů
 • získané ekonomické a právní vzdělání umožní se uplatnit i v soukromém sektoru

Proč doporučujeme

 • pro široké uplatnění je velký zájem o úspěšné maturanty ze strany zaměstnavatelů v regionu
 • většina absolventů dále studuje na vyšších odborných a vysokých školách
 • v průběhu studia vykonává student odbornou praxi v oblasti státní správy a samosprávy, kde získá řadu praktických znalosti a dovedností
 • výuka probíhá v historické budově Seifertových sadech 20, které je součástí městského parku, v klidné části Kutné Hory v blízkosti centra a centrálního autobusového nádraží
 • škola je vybavena moderními vzdělávacími prostředky,  IT technikou a žákovskou Wifi sítí, součástí budovy je školní jídelna

Informace k podávání přihlášek a vlastní přihlášky najdete ZDE.
Upřednostňujeme podávání přihlášek elektronicky přes DIPSY

Profil absolventa Veřejnosprávní činnost

Učební plán Veřejnosprávní činnost

Kritéria veřejnosprávní činnost 2024-2025

Informační leták