Dne 23.4.2024 proběhla beseda s pracovnicemi orgánu sociálně právní ochrany dětí v Kutné Hoře paní Evou Velímskou a Mgr. Štěpánkou Janálovou. Předmětem besedy byla problematika pěstounské a další náhradní rodinné péče. Během setkání padlo množství zajímavých dotazů a erudovaných odpovědí.