Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Tento projekt je určený žákům starším 11 let, a běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy. Na mnoha školách se z něj stal dlouhodobý projekt.

HETI školám zdarma poskytuje cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí. Účast na projektu je bezplatná. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují.

Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.

V každém roce se projektu zúčastní více než 55,000 studentů z Irska a Evropy. Letos se do Projektu Krokus zapojili studenti SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře.

Studenti vysázeli krokusy ve tvaru židovské hvězdy před židovskou synagogou v Kutné Hoře  ve Smíškově ulici. V příštím roce krokusy vykvetou do krásné žluté barvy.