Dne 23.4.2024 se studenti a studentky závěrečných ročníků zúčastnily přednášky vedené Mgr. Annou Přecechtělovou z místního pracoviště Úřadu práce. Maturanti se dozvěděli o všech možnostech, které se jim nabízejí po skončení studia z hlediska zákona o zaměstnanosti a školského zákona.