U příležitosti svátku svatého Floriána, patrona hasičů, se dne 04.05.2023 vydali studenti SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora na Den otevřených dveří na stanici Hasičského záchranného sboru Kutná Hora.

Studenti 1. ročníku oboru sociální činnost se tak seznámili s činností složek integrovaného záchranného systému, zejména však s prací profesionálních hasičů v rámci prezentace dynamických akčních ukázek. Nechyběly také statické ukázky techniky a vybavení HZS. Širšího zájmu se ze strany studentů dočkal kouřový stan, který slovy hasičů s trochou nadsázky slouží jako „prevence proti kouření“ a jehož účelem je nasimulovat pohyb v silně zakouřeném prostředí. Pro lepší představu o každodenním režimu, ve kterém hasiči pracují, posloužila i komentovaná prohlídka celé stanice. V rámci prohlídky se např. studenti dozvěděli, že hasiči musí být připraveni vyrazit do dvou minut od přijetí tísňového volání ve kteroukoliv denní i noční hodinu, ať už zrovna někteří z nich spali nebo bděli.

Za prohlídku příslušníkům HZS Kutná Hora děkujeme.