Dne 13.5. 2024 v rámci projektu Šablony 6+ zaměřené na vzdělávání pedagogů se učitelé naší školy ve složení Mgr. R. Pařez, Mgr. H. Chrastilová a Bc. A. Kalinová zúčastnili vzdělávací akce Vzdělávacího institutu Středočeského kraje pořádaného v místě Koněpruské jeskyně s lektorem Mgr. Emilem Šnaidaufem.
Seminář byl zaměřen na seznámení se s novým Domem přírody otevřeným pro veřejnost 5. dubna 2024. Unikátní živou a neživou přírodu Českého krasu poznali účastnící také přímo v terénu prohlídkou venkovní expozice: časové geologické stezky, botanické zahrádky a naučné stezky Zlatý kůň s výhledy do krajiny, vzácnými rostlinami a živočichy. Součástí trasy byl pravěký korálový útes a sběr zkamenělin v jedné z nejbohatších lokalit starších prvohor, v Houbově lomu.
Seminář byl také zaměřen metodicky na přípravu a organizaci školních exkurzí do zdejších zařízení i celé CHKO Český kras. Učitelé byli seznámeni s projekty, které pro školy a skupiny připravil Dům přírody Českého krasu, Správa Koněpruských jeskyní a Informační středisko CHKO Český kras ve Svatém Janu pod Skalou.
Účastníci též absolvovali exkurzi do Koněpruských jeskyní a ukázkovou prohlídku expozice Domu přírody, obdrželi pracovní listy pro žáky různých věkových kategorií určených k plnění v interiéru Domu přírody i v terénu, dále didaktického průvodce k expozicím a materiály Domu přírody.
Na závěr se uskutečnila beseda s odborníky na ochranu přírody.

Mgr. Radek Pařez