Okresní kolo olympiády v angličtině se uskutečnilo19. 3. 2021 sice online, ale poprvé s účastí našich žáků. Slečny Monika Chaloupková a Anna Marie Drobková, obě ze třídy 1.V obsadily 5. a 6. místo v kategorii SOŠ pro 1.- 3. ročníky.
Od účasti je neodradila distanční forma soutěže a ani to, že jsou teprve v prvním ročníku studia. Obě se na soutěž poctivě připravovaly nad rámec běžné výuky a mají slibný potenciál se příště umístit ještě výš. Zaslouží si poděkování za vzornou reprezentaci školy a za úsilí, které věnují angličtině v těchto nelehkých covidových časech.