Prošli jsme základní okruh muzea a v rámci předmětu ZPV jsme věnovali zvláštní pozornost oddělení mineralogie. Studenti vyhledávali a zařazovali minerály podle pokynů do příslušných skupin v pracovních listech. Pořizovali si fotodokumentaci s popisem
požadovaných minerálů pro další část pracovního listu, kterou si dokončí při vyučovací hodině (vlastnosti, využití v praxi).
I přes velmi nepříznivé deštivé počasí nám nebyl upřen úžasný pohled na Prahu z kopule muzea.