V minulém týdnu jsem díky příspěvku Nadace ČEZ realizovali další z atraktivních aktivit v rámci propagace vzdělávání v řemeslných oborech. Naší školu navštívilo na 100 žáků z pěti základních škol, aby si vyzkoušeli dovednosti různých profesí, které by mohla v blízké budoucnosti naplnit jejich další směr v přípravě na budoucí povolání. Pod vedení našich učitelů OV a za vydatné asistence našich současných žáků jsme připravili pestrý program v oborech strojní mechanik, truhlář, zedník, elektrikář, ošetřovatel nebo kuchař-číšník. žáci si v rámci každého zvoleného oboru prošli edukací a pak se sami pustili do práce a tak mnozí z nich po ukončení odcházeli v odpoledních hodinách s krásným výrobkem nebo žaludkem plných dobrot. Akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem a všechny školy projevily zájem v těchto aktivitách pokračovat i v budoucnu. Za naši školu lze je konstatovat, že nás zájem ze základních škol těší, a že můžeme řemesla žákům škol ukázat a motivovat je k naplnění hesla “ Řemeslo má zlaté dno.“-KP-