Projektové výuky se zúčastnilo 14 žáků DM a byla zaměřena na všechny budoucí absolventy naší školy (obor ani ročník nehrál roli).

Cílem projektu bylo zvýšení pravděpodobnosti úspěšného uplatnění žáků na trhu práce.

Z reflexe a živé komunikace během celého dne je patrné, že projev odborníka z praxe (Ing. Petr Mikeska) účastníky velmi zaujal a přinesl své ovoce.

Z odpovědí v dotazníku se dozvídáme, že žáci:

  • získali zcela nový pohled na zaměstnání i na zaměstnavatele
  • pochopili důležitost sebeprezentace, obsahu a vzhledu strukturovaného životopisu (CV)
  • byli nuceni se zamyslet nad sebou a svými přednostmi (kritické a pravdivé sebehodnocení)
  • poznali možná úskalí při vyhledání budoucího zaměstnavatele + kde a jak vyhledávat či se prezentovat
  • shledali důležitost vzdělání, praxe a prohlubování dovedností v oboru
Na závěr dne si vyzkoušeli zpracovat své vlastní CV a dokonce od zmiňovaného odborníka obdrželi malý dárek.
Rádi bychom tímto poděkovali žákům za jejich aktivní přístup během dne a panu Mikeskovi za profesionální a přínosnou výuku.