Dne 6.6.2024 proběhlo slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům studia oborů Kosmetické služby, Mechanik elektronik a nástavbového studia oboru Podnikatel. Za přítomnosti rodinných příslušníků úspěšných žáků, zástupců pedagogů a vedení školy, ředitel školy Ing. Josef Vavřinec zhodnotil celý průběh letošních maturit. Společně s ostatními pedagogy popřál nyní již bývalým žákům hodně úspěchů v jejich dalším životě.