Jako každým rokem, i letos se konal od  3. 6. do 7. 6. vodácký kurz prvních ročníků 1.V a 1.S.

Počasí nám velmi přálo, loďky klouzaly po řece Sázavě, a po celou dobu panovala dobrá nálada. Děti si kurz náramně užily.
Tak tedy ahooooj opět v příštím roce!