Dne 12.6.2024 proběhla na Sadech přednáška pro žáky 2.V a 3.V o vztahu občana a veřejné správy z pohledu studenta práv Jakuba Čecha.

Jakub je aktivní, vstřícný, komunikativní student, který je schopen žákům předat svoje zkušenosti, nadchnout pro studovaný obor, vysvětlit význam vzdělání pro praxi.
Tuto a další aktivity zprostředkovává Nadace České spořitelny Den pro školu, kdy inspirativní dobrovolníci navštěvují školy a vypráví žákům o své profesi. Díky zkušenostem dobrovolníků si mohou žáci rozšířit své kompetence a získat lepší představu o tom, jaké dovednosti a předpoklady jsou potřebné pro konkrétní pracovní uplatnění.