V Seifertových sadech se po roce opět fotografovalo. Podívejte se na společné foto tříd a foto maturantů. Všem přejeme hezké prázdniny.