V pondělí 20. 3. 2023 se do naší ŠKOLY ŘEMESEL přijeli podívat a zkusit si některá řemesla žáci Základní školy z Uhlířských Janovic pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Kratochvílové.
Setkání bylo naplánované v rámci Eduzměny  „Řešíme společnou výzvu“ do které je třída 4. A. zapojena.
Děti byly moc šikovné a troufá si říct, že i když mají ještě dost času pro volbu svého budoucího povolání, tak někteří z nich odcházely s jasnou vizí…….!
……budu barman, kuchař, kosmetička, kadeřník…!!!!!
Všem, kdo se na akci podíleli a umožnili nám akci uspořádat patří obrovský dík. Lucie Vlachová, vedoucí školní jídelny