Osmičlenná skupina ze slovinského Mariboru pokračovala v rámci projektu Erasmus ve své návštěvě naší školy a regionu.

Pedagogové ze dvou mariborských odborných škol, a totiž z nám již známé „Lesarska šola Maribor“ a také z obdobně multioborové, jako je ta naše, „Tehniški šolski center Maribor“ se v úterý 21. března blíže seznámili s učebnami, laboratořemi a dílnami v komplexu v Čáslavské ulici. Během několika krátkých návštěv v hodinách teoretické výuky v běžných i specializovaných učebnách kolegové ze Slovinska krátce hovořili s žáky a rovněž s některými z vyučujících, prohlédli si naši tělocvičnu, elektrolaboratoř a obdivovali kadeřnický i kosmetický salón. V elektrodílnách mohli vidět naše žáky při aplikování teoretických znalostí v práci s cvičným, avšak skutečným materiálem pod vedením učitelů odborného výcviku. Nebyly opomenuty ani elektrodílna, truhlárna pro práci s ručním nářadím a provoz strojních mechaniků v Potoční ulici. Slovinští kolegové z dřevozpracujících oborů byli velice zaujati některými výukovými postupy patrnými z vystavených meziproduktů, což bylo patrné z jejich horlivého pořizování fotodokumentace. Neustále se učíme! Odpoledne potom skupina vyrazila na krátkou návštěvu Prahy.

Ve středu 22. 3. zajistilo vedení školy pro hosty exkurzi do dvou podniků, které představují část českého rodinného stříbra – sklářství. Přátelé ze Slovinska obdivovali sklářské provozy v Bohemia Machine a v Crystal Bohemia. Oba sousedící podniky měly co nabídnout každému, kdo má zájem a dokáže ocenit lidskou vynalézavost, dovednost a um. Návštěvníci si prohlédli vznik výrobků od „zrodu“ skla z křemičitého kmene až po finální leštění a balení. Byli svědky práce se sklářskou píšťalou při výrobě luxusních svítidel. U některých takových svítidel zaměstnanec skláren dokonce prozradil i koncovou cenu pohybující se v mnoha desetitisících korun! V provozech Crystal Bohemia se naopak dozvěděli, že denně produkuje až 200 000 kusů rozmanitých druhů a velikostí skleniček a přibližně 1500 váz a mís. Byli jsme na zlaté české ručičky náležitě hrdí a přáli jsme podnikové prodejně zisk plynoucí i z nákupu českého skla, který brali kolegové ze Slovinska jako praktickou formu pořízení suvenýru od nás.

Vzájemné návštěvy mezi našimi školami a jejich zaměstnanci i žáky budou zcela jistě pokračovat, neboť obě strany jistě potvrdí, že probíhají ve velmi přátelském duchu a přispívají k vzájemnému obohacení znalostmi i porovnáním přístupu k řešení problémů v obdobných oborech lidské činnosti.