Studenti Střední odborné školy a středního odborného učiliště řemesel v Kutné Hoře v budově Seifertovy sady se zapojili do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. V rámci tohoto projektu si studenti doplňovali znalosti z anglického a českého jazyka a některých odborných předmětů.

Se studenty jsme se scházeli pravidelně dvakrát týdně a procvičovali anglickou konverzaci, na kterou nebyl v loňském roce kvůli opatření souvisejícím s covidovou pandemií dostatečný prostor. Studenti se velmi aktivně připravovali na nastávající maturitní zkoušku a díky této možnosti získali v angličtině více jistoty a sebevědomí v ústním i písemném projevu.

Mgr. Kateřina Novotná