Název ŠVP: Kadeřník (69-51-H/01)

 

Stručná charakteristika

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem z oblasti služeb, který je zaměřen na péči o tělo. Absolventi mají vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání.

Profil absolventa

 • stříhá dámské, pánské a dětské střihy
 • vytváří společenské účesy pro různé příležitosti s použitím vlasových doplňků
 • provádí základní kadeřnické technologie – vodové ondulace, chemické preparace pro permanentní zvlnění i narovnání vlasů, barvení, odbarvování, melírování a regeneraci vlasů
 • poskytne poradenskou službu z hlediska péče o vlasy
 • je seznámen se základy holení a zastřihování vousů
 • ovládá v cizím jazyce základní odbornou terminologii
 • využívá informační a komunikační technologie při práci v oboru
 • v technologických postupech uplatňuje zásady BOZP a hygienická pravidla
 • v komunikaci s klienty a spolupracovníky využívá základní vědomosti z obecné psychologie, z psychologie osobnosti a práce

Proč doporučujeme

 • závěrečná učňovská zkouška probíhá podle úrovně celostátního standardu Jednotné závěrečné zkoušky
 • lze pokračovat v nástavbovém studiu
 • v průběhu studia si žáci rozšiřují znalosti podle aktuálních trendů formou školení a odborných exkurzí
 • úzká spolupráce školy se známými kadeřnickými firmami nabízí možnost budoucího uplatnění nejlepších absolventů
 • formou dalších vzdělávacích kurzů si lze snadno rozšířit kvalifikaci v oblasti péče o tělo
 • péče o tělo je trendem současnosti a poptávka po kadeřnických službách je stále vysoká

Informace k podávání přihlášek a vlastní přihlášky najdete ZDE.
Upřednostňujeme podávání přihlášek elektronicky přes DIPSY

Profil absolventa Kadeřník

Učební plán Kadeřník

Kritéria kadeřník 2024-2025

Informační leták