Název ŠVP: Elektrikář (26-51-H/01)

 

Stručná charakteristika

Jedná se o tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou, výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi najdou uplatnění ve všech oborech, kde je požadováno vzdělání elektro a odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Profil absolventa

 • provádí montáž, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních malého a nízkého napětí
 • instaluje části elektrické sítě včetně připojení na elektrické napětí
 • zapojuje a opravuje elektrotechnické obvody, provádí kontroly a elektrotechnická měření
 • kontroluje a opravuje elektrické stroje a zařízení
 • programuje a instaluje inteligentní elektroinstalace a zabezpečovací technologie

Proč doporučujeme

 • jedná se o Středočeským krajem podporovaný obor, žáci dostávají stipendia
 • možnost přípravy a vykonání zkoušky odborné způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • v průběhu studia možnost provádění odborné praxe u smluvních partnerů školy a tím i výdělku
 • možnost získání stipendia a nástup do pracovního poměru po ukončení studia u některých zaměstnavatelů spolupracujících se školou
 • možnost dalšího odborného růstu, lze pokračovat v nástavbovém studiu a složit maturitní zkoušku
 • velký zájem o úspěšné absolventy ze strany zaměstnavatelů v regionu
 • naprostá většina provozů se dnes neobejde bez elektrických zařízení, to je záruka budoucího uplatnění absolventů v nejrůznějších oborech lidské činnosti

Profil absolventa Elektrikář

Učební plán Elektrikář

Přihláška - denní

Informační leták