V sobotu 10.2.2024 proběhl na škole SOŠ a SOU řemesel „malý“ Den otevřených dveří. Na obou vzdělávacích budovách, Čáslavská 202 i Seifertovy sady 20 nás navštívilo několik desítek rodičů i zájemců o studium v mnoha našich oborech, které nabízíme.
Tradiční akce opět otevřela dveře pro zvídavé návštěvníky, kteří hledají svou další vzdělávací cestu. Nabídl možnost nahlédnout do budov a učeben teoretické i praktické výuky a v malých či větších skupinách si pohovořit s pedagogy školy.

Uchazeči o studium a zájemci měli příležitost se seznámit se všemi obory, tříletými učebními, čtyřletými maturitními i nástavbovým studiem, které naše Škola řemesel nabízí.

Děkujeme za návštěvu a těší nás váš zájem o studium na naší moderní, stále se rozvíjející škole.

LEx