Dne 8. prosince 2021 se uskutečnilo Mistrovství České republiky oboru truhlář v SOU Hluboš. I letos bylo s mezinárodní účastí. Naši školu zastupoval student druhého ročníku Vojtěch Kupka. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 soutěžících a reprezentant naší školy se umístil na pěkném šestém místě.