To poslední květnový čtvrtek zažili na vlastní kůži studenti prvního ročníku nástavbového studia oboru Podnikání při návštěvě Prahy. Během exkurze do Muzea Policie ČR si během podrobného výkladu průvodce prohlédli řadu zajímavých exponátů, včetně originálů předmětů doličných z míst závažných trestných činů, seznámili se s některými kriminalistickými metodami a mimo jiné si i zkusili v PC vytvořit identikit hledané osoby, který se nápadně podobal jejich třídnímu.

Po prohlídce památných míst na Vyšehradě zamířila výprava Na Příkopy do budovy České národní banky. V trezoru si každý mohl zblízka prohlédnout druhou největší zlatou minci světa o nominálu 100 000 000 Kč a potěžkat si zlatou cihlu. Přestože se jednomu šikulovi podařilo ji otočit, nikdo si nakonec pod dohledem 22 bezpečnostních kamer nic domů neodnesl. Kromě zážitků z vydařené exkurze, kdy dobrou náladu výpravy nezkazil ani občasný májový deštík.

PaedDr. Robert Lukášek a Mgr. Radek Pařez