Obě třídy se v pondělí 27. května vypravily do Kolína.První část pobytu v historické části začala rozchodem studentů po šesti skupinách, jejichž úkolem bylo nalézat žádané a zodpovídat v pracovních listech otázky týkající se převážně architektury slohových období. Následovala prohlídka chrámu sv. Bartoloměje, po sv. Vítu v Praze jediného chrámu Petra Parléře v Čechách. Oprášili si zde vědomosti z gotické architektury. Prošli se parkánu a trochu si v této krásné zahradě odpočinuli.
Synagogou a židovským hřbitovem nás provázela historička PhDr. Miroslava Jouzová. Seznámila studenty s historií kolínské židovské obce, s židovským náboženstvím, kulturou, zvyklostmi,
specifikami Židů ve společnosti, s osobnostmi i mýty. Svým erudovaným a zajímavým výkladem protkaným otázkami vedla studenty k přemýšlení v souvislostech a k logickému vyvozování závěrů.
Byl to zážitek.
Děkujeme.