Dne 17. 5. 2024 byla ukončena praktická maturitní zkouška 4. ročníku oboru sociální činnost.

Zkouška se konala v SeneCura SeniorCentru Kolín s.r.o. Studenti při ní prokázali praktické a teoretické znalosti ze sociální činnosti a neméně důležité komunikační schopnosti při skupinových aktivizacích klientů – seniorů. Studentům patří pochvala za velmi zodpovědnou přípravu a odborné provedení aktivizačních programů s klienty.

Zároveň děkujeme paní ředitelce Mgr. Haně Máchové, že nám umožnila ve výše uvedeném zařízení celoroční odborné praxe. Poděkování patří také všem pracovníkům, kteří nám věnovali svůj čas a energii ve svém náročném pracovním programu.

Mgr. Irena Kalinová, Mgr. Hana Křivánková