Studenti 2. a 3. ročníku oboru Ošetřovatel se dne 1.3.2023 setkali s paní Bc. Lenkou Hasnedlovou, ředitelkou domova Dvůr Karlov v Horkách u Čáslavi. Paní ředitelka seznámila studenty s provozem zařízení tohoto typu a specifiky péče o jejich klienty.
Děkujeme a těšíme se na další setkání.
Bc. Hana Nowacki