Dne 17. 3. 2023 proběhly v Seifertových sadech přijímací zkoušky nanečisto. 

Tato aktivita byla určena zájemcům o studium v maturitních oborech veřejná správa a sociální činnost na naší škole. Možnost otestovat si svoji připravenost před oficiálními přijímacími zkouškami, které se uskuteční příští měsíc, využilo 54 žáků 9.  tříd.