Kadeřník
Kadernik (1) | SOS a SOU KH

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem z oblasti služeb, který je zaměřen na péči o tělo. Absolventi mají vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Další informace Kadeřník
Elektrikář
Elektrik1 | SOS a SOU KH

Jedná se o tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou, výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi najdou uplatnění ve všech oborech, kde je požadováno vzdělání elektro a odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Další informace Elektrikář
Kuchař-číšník
Kuchar Cisnik | SOS a SOU KH

Jedná se o tříletý obor středního vzdělávání s výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi se uplatní jako pracovníci v odvětví gastronomie zejména v profesích kuchař, číšník, barman, barista, sommelier.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Další informace Kuchař-číšník
Mechanik elektronických zařízení
Mech El Zarizeni | SOS a SOU KH

Jedná se o tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou, výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi najdou uplatnění ve všech oborech, kde je požadováno vzdělání elektro-slaboproud a odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Další informace Mechanik elektronických zařízení
Ošetřovatel
Osetrovatel | SOS a SOU KH

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Další informace Ošetřovatel
Pokrývač
Pokryva | SOS a SOU KH

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Jeho absolvent je připraven provádět samostatně pokrývačské práce a jednoduché klempířské práce podle výkresové dokumentace. Dokáže zabezpečit potřeby stavebních firem zabývajících se pokrývačskými pracemi na stavbách.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Další informace Pokrývač
Strojní mechanik
Strojn Mechanik | SOS a SOU KH

Jedná se o tříletý obor středního vzdělávání s výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi se uplatní jako seřizovač, opravář, svářeč, údržba strojů a výrobních linek, může provozovat samostatnou výrobní činnost.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Další informace Strojní mechanik
Truhlář
Truhlar (1) | SOS a SOU KH

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Jeho absolvent se uplatní ve výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků a dřevěných konstrukcí. Může pracovat jako zaměstnanec ve firmě nebo provozovat samostatnou výrobní činnost.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Další informace Truhlář
Zedník
Zednik (1) | SOS a SOU KH

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Je určen pro zdravé a fyzicky zdatné chlapce. Absolvent oboru se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance a po získání živnostenského oprávnění i zaměstnavatele.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Další informace Zedník